บริการรับแจ้งเรื่อง สำหรับประชาชนผ่านระบบ Internet เทศบาลนครปากเกร็ด
 บริการรับแจ้งเรื่อง สำหรับประชาชนผ่านระบบ Internet   
  • ขั้นตอนที่ 1 ระบุข้อมูลผู้แจ้ง
  • ขั้นตอนที่ 2 ระบุเรื่องที่แจ้ง
  • ขั้นตอนที่ 3 ระบุสถานที่แจ้ง
  • ขั้นตอนที่ 4 เอกสารแนบ
  • ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันข้อมูล
ข้อมูลผู้แจ้ง ( เพื่อประโยชน์ของผู้แจ้ง และความสะดวกในการติดตามเรื่อง โปรดระบุ หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขติดต่อ )
ชื่อผู้ติดต่อ/ผู้ติดต่อ :*    นามสกุล :
หมายเลขบัตรประชาชน :*
E-mail : (ระบุ E-mail ของผู้แจ้งเพื่อรับหมายเลขการติดตามเรื่อง (Service code) ผ่านทาง E-mail และใช้สำหรับการติดต่อกับทางหน่วยงาน)
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ :
ที่อยู่ / สถานที่ติดต่อ :
 
บริการระบบโดย : บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่น จำกัด
ชั้น 10 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร : 66(0) 2100-3473 แฟกซ์ : 66(0) 2100-3501
สนใจติดต่อ :www.thaiclouderp.com
Site Reference
 
Loading